Bằng cách truy cập và tham gia các hoạt động tại website của chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn bởi website, trang chủ, trang nhánh, các trang web liên kết, trang web chuyển tiếp) cũng có nghĩa bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện của chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện này mà có thể không thông báo trước. Bạn có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra lại trang này để đảm bảo rằng mình luôn cập nhật bản mới nhất. Các điều khoản và điều kiện này có hiệu lực ngay sau khi được đăng tải.

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện dưới đây, vui lòng không tiếp tục truy cập hay sử dụng thông tin từ trang web này hoặc các trang liên quan.

Thông tin trên trang web

  • Bất kỳ và tất cả các thông tin được cung cấp bởi website được cung cấp dưới dạng “chỉ là thông tin” và Chúng tôi không có bảo đảm nào, dù là rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm những nội dung, hình ảnh trên website nhằm ám chỉ, kêu gọi hành động cho một mục đích cụ thể nào. Tài liệu và thông tin trên trang web này được cung cấp chỉ mang tính tham khảo và hỗ trợ người đọc về mặt thông tin. Chúng tôi không khuyến khích và loại trừ trách nhiệm trong các trường hợp sử dụng với mục đích khác.
  • Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về các thiệt hại mang tính hệ quả, ngẫu nhiên, hậu quả trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc tin tưởng vào bất kỳ tài liệu nào do website cung cấp mà chưa có sự xác nhận trực tiếp.

Đường dẫn đến các thông tin liên quan

Trang web này có thể chứa các liên kết tới trang web khác không do chúng tôi điều hành hoặc kiểm soát. 

Chúng tôi không bảo đảm dịch vụ, hàng hóa, thông tin của những cá nhân, công ty hay tổ chức khác có thể truy cập hay xuất hiện trên website. Theo đó, chúng tôi không chấp nhận bất cứ trách nhiệm nào về các thông tin của đơn vị thứ ba nào trong trường hợp này, bạn sẽ sử dụng hoặc đặt niềm tin vào những thông tin đó với hiểu biết, trách nhiệm và nguy cơ của riêng bạn.

Chúng tôi thông qua văn bản này từ chối toàn bộ trách nhiệm về bất cứ thiệt hại, mất mát hay hư hỏng (bao gồm nhưng không giới hạn bởi trực tiếp, gián tiếp, do hậu quả mang đến) do bạn gây ra như là kết quả của việc bạn sử dụng trang web này hay từ bất cứ virus máy tính nào nhiễm vào trang web, hay những website khác được truy cập từ website này, ngay cả khi chúng tôi đã được khuyến cáo về khả năng xảy ra các tổn thất đó. Chúng tôi hoàn toàn không có trách nhiệm cho toàn bộ những mất mát, thiệt hại hay hư hỏng tổng thể (kể cả trên hợp đồng, sai lầm cá nhân, bao gồm nhưng không hạn chế việc xao nhãng, hay những việc khác) phát sinh từ những điều khoản và điều kiện, bao gồm cả điều khoản bảo mật, theo tổng thể.

Dữ liệu truy cập 

Bằng việc cung cấp thông tin trên website này, bạn đã mặc nhiên cho phép chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của bạn.

Mọi thông tin cá nhân và thông tin khác mà bạn cung cấp trên trang web này sẽ được bảo mật và sử dụng chỉ cho mục đích liên lạc với bạn. 

Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin này cho bên thứ ba nếu không có sự đồng ý của bạn.

Hạn chế, đình chỉ và chấm dứt 

Chúng tôi có toàn quyền, vào mọi lúc, đình chỉ hay chấm dứt truy cập của bạn vào website và/hoặc khả năng xuất hiện của bạn trên bất kỳ dịch vụ nào của website, bao gồm cả dịch vụ tương tác nếu chúng tôi tin rằng bạn đã vi phạm vào Điều khoản và Điều kiện. Bất kỳ mọi hạn chế, đình chỉ và chấm dứt đều không ảnh hưởng đến những quyền mà chúng tôi có thể có đối với bạn trong việc tuân thủ những Điều khoản và Điều kiện. Chúng tôi cũng có thể xóa bỏ toàn bộ website hay một phần bất kỳ hoặc các tính năng của trang web vào bất kỳ lúc nào.

Nếu Quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào về điều khoản này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.